“Критерий на Кели“ представлява формула от света на математиката, която се използва от играчите в различни хазартни игри, включително и в спортните залози. Критерият на Кели се използва и в много инвестиционни проекти. Той е изключително полезен заради своята основна цел, а именно да балансира риска и печалбата в една инвестиция. Тъй като залаганията на спорт могат да бъдат разглеждани като инвестиция, формулата може да ви помогне да намерите оптималния размер на всеки залог. Тя е страхотен начин да максимизирате потенциалната печалба и в същото време да сведете почти до нулата риска от евентуално пропиляване на цялата ви банка. Понеже тези две неща трябва да бъдат сред най-главните задачи за всеки един залагащ, формулата Критерий на Кели е система, от която определено има смисъл.

 

Макар че могат да възникнат някои усложнения по време на използването й, тази система се радва на огромен интерес сред професионалистите в света на спортните залагания. Голяма част от тях дори определят системата като една от основните причини за успеха им. От друга страна, както може би за всяка едно нещо, има и хора, които са на мнение, че Критерият на Кели няма практическо приложение в спортните залагания. В следващите редове ще се опитаме да стигнем до отговор на въпроса коя от двете групи е права.

 

Формулата и залаганията

 

Критерият на Кели е нищо повече от една математическа формула, която обаче може да бъде в голяма помощ при изчислението на оптималния размер на инвестицията, която е най-добре да се сложи на една възможност, спрямо общия размер на банката на инвеститора, или в случая на играча. В Критерият на Кели се включват две променливи: размера на банката (общият размер на парите, които сте отделили за спортни залагания) и възвръщаемостта на инвестицията, която очаквате да получите.

 

Тоест, погледнато през призмата на залозите, формулата може да ви покаже колко точно е най-добре да заложите на един фиш спрямо вероятността за неговия успех. Критерият на Кели пресмята оптималната част от цялостната ви банка, която може да доведе до оптималната печалба при оптимално ниско ниво на риск.

 

Всичко вероятно ви изглежда много хубаво до този момент, но трябва да отбележим и че в прилагането на тази система се крият някои камъчета, които могат да обърнат колата. За да се използва ефективно Критерият на Кели, трябва да имате доста добра представа каква е реалната вероятност залогът да се окаже печеливш. В това се крие есенцията на тази система – да инвестирате по-голяма сума, когато залогът е с по-голям шанс за успех, и да залагате по по-малко, когато шансът за успех е по-малък, това е основата и на най печелившите стратегии за футболни залози.

 

Абсолютно точният шанс за успех на всеки залог не може бъде определен, тъй като в спорта има прекалено много променливи, всяка една от които дава отражение върху вероятността. При изчислението на шанса за успех няма как да не се вкара и малко субективно мнение. Но това не означава, че Критерият на Кели няма приложение в спортните и футболни залози. Не е задължително вероятността да бъде изчислена с абсолютна точност – стига да успеете да я изчислите с приблизителна точност, формулата отново ще ви бъде много полезна. За да успеете обаче да имате що-годе обективна представа за процентната вероятност за успех на един залог, трябва да сте направили задълбочено проучване на събитието и да сте обхванали колкото се може повече променливи.

 

Формула на Критерият на Кели

 

Ако приемем, че вече сте определили някаква вероятност за успех, оттук нататък използването на Критерият на Кели е много лесно. Трябва единствено при всеки свой залог да използвате тази формула:

 

(bp – q) / b = f

 

Тъй като тези буквички едва ли ви говорят нещо, нека да разбием формулата по нейните съставни части:

 

  • b – коефициент на залога минус едно. Например, ако коефициентът на вашия залог е 2.50, то b ще бъде 1.50.
  • p – процентната вероятност за успех на залога. Например, ако сте преценили, че вашият залог има 50% шанс да излезе, то p ще бъде 0.50.
  • q – процентната вероятност залогът да е неуспешен. Щом вероятността да е успешен е 0.50, то значи същата ще бъде и вероятността за неуспешен залог.
  • f – крайният резултат или делът от общата ви банка, която е оптимално да инвестирате на този залог.

 

Ако използваме числата от нашия пример, то Критерият на Кели ще изведе следния резултат:

 

( (1.50 x 0.50) – 0.50 ) / 1.50 = 0.16

 

Това означава, че според формулата оптималният залог е в размер на 0,16 или 16% от общата ни банка. Ако банката ви е, например, от 100 лв., оптималният залог на това събитие с 2.50 коефициент и 50% процентна вероятност за успех е точно 16 лв.

 

Предимства и недостатъци

 

Не е трудно да хванем къде е логиката на Критерия на Кели и да се сетим защо тя се радва на толкова голяма популярност сред любителите на хазартните игри. Без съмнение е логично да залагаме повече на залозите, при които рискът от загуба е по-малък. Формулата взема предвид и това колко голяма е вашата банка, което също е нейно преимущество, защото която и стратегия за определяне на размера на залозите ни да изберем, тя трябва да се базира най-вече на размера на банката ни. Щом голяма част от професионалните залагащи използват тази система за залагане на мачове, то най-вероятно тя води до добри резултати и най вероятно е най добрата система за залагане.

 

Единственият недостатък на системата е, че тя не върши работа, когато не можете да определите с поне приблизителна точност каква е реалната вероятност за успех на залога. Когато се научите да правите това, Критерият на Кели ще бъде най-големият ви съюзник в битката срешу букитата. В нашия сайт ще откриете много статии и стратегии, които ще ви помогнат да разбирате по-добре спортните залози и да оценявате по-реално шансовете на отборите и състезателите.

bet365 affiliates